שירותי המשרד

ביקורת חברות ודוחות כספיים

מחלקת הביקורת במשרדנו מספקת שירותי ראיית חשבון וביקורת דוחות כספיים לחברות הייטק, פרטיות ומלכ"רים. 

שירותי ראיית חשבון ניתנים לבעלי עסקים, בעלי מניות, עצמאים, שכירים, חברות, עמותות ועוד. השירותים כוללים שירותי ביקורת, שירותי מיסים ועוד שירותי ראיית חשבון נלווים.

דוחות כספיים מבוקרים ע"י רואה חשבון מספקים מידע מדויק ועדכני לגבי המצב הפיננסי של החברה, מסייעת בקבלת החלטות לשיפור או שימור בעסק. דוחות כספיים מבוקרים אלה מועברים לרשויות המס בסוף שנת המס ועל כן החשיבות הגבוהה בהכרת העסק, תכנון הביקורת בצורה מקצועית ומיומנת. דוחות אלה משמשים גם בנקים ומשקיעים חיצוניים לצורך קבלת הלוואות והשקעות בחברה.

משרדנו מעניק בנוסף שירות שוטף לחברה כגון:

 • הכנת דוחות תקופתיים ( דוחות חודשיים או רבעוניים).
 • בדיקת ותכנון מס מספר פעמים בשנה.
 • עדכוני חקיקה רלוונטיים וחוזרי מיסים.
 • ליווי ויעוץ עסקי במהלך שנת המס.
 • ייצוג מול רשויות המס.
 • מיסוי בינלאומי.
 • דוחות אישיים לבעלי המניות והצהרות הון.

חשבות וניהול כספים

חשבות:

שירותי חשבות (controller) מאפשרים לארגון ליצור ולתחזק תשתית פיננסית יציבה לשם קבלת החלטות וכן ליישם תהליכים ביעילות ולהבטיח כי החברה והפעילות הכספית מטופלת כראוי בכל עת. 

בן היתר:

 1. בניית ויישום דוחות להנהלה ולבעלי המניות.
 2. דיווח חודשי דוחות רווח והפסד, מאזן ותזרים מזומנים.
 3. דוחות יעודיים.

ניהול כספים:

שירותי ניהול כספים (CFO) הינם קבלת האחריות על כל פעולות הכספים, הניטור והבקרה, הגדרת תהליכי שיטות עבודה ואספקה באופן יזום פתרונות כוללים למכלול הנושאים הפיננסים והניהוליים בארגון.

בן היתר:

 1. אחריות על כל פעולות הפיקוח, הפיקוח והבקרות בתחום הכספים.
 2. קביעת שיטות עבודה מומלצות לתהליכים הקשורים במימון, רכישה, תשלום, נסיעות, הנחיות בקשר לעובדים וכדומה.
 3. תכנון, אישור ותחזוקה של התקציב השנתי של החברה.

ביקורת עמותות ודוחות כספיים

משרדינו מספק שירותים למלכר"ים רבים, בין השירותים הניתנים:

 • שירותי ביקורת, לרבות דוחות כספיים, ביקורת פנימית וגוף מבקר כהגדרתו בחוק העמותות.
 • שירותי מיסוי, לרבות: תכנון מס מוקדם, מע"מ, ניכויים, מס מקרקעין, סיוע בקבלת מעמד מוכר לעניין תרומות (סעיף 46) ומתן שירותי מיסוי שוטפים.
 • ניהול סיכונים, לרבות ביצוע סקרים, מיסוד תהליכים, כתיבת נהלים וכדומה.
 • מתן יעוץ חשבונאי בנושאים שוטפים, אישורים שוטפים ופתרונות לסוגיות מיוחדות.
 • סיוע ביישום דרישות רגולטוריות, לרבות עריכת הדוח המילולי והכנה לביקורת עומק.
 • הכנת חוות דעת בתחומי חשבונאות, מיסוי ותחומים מקצועיים אחרים.
 • סיוע בהכנת בקשות לתמיכה מגופים ממשלתיים ואחרים, והוצאת אישורים רלוונטיים.
 • בנייה וליווי תוכניות הבראה.
 • יעוץ למלכ"ר, לרבות כתיבת תוכניות עבודה, הכנה, פיקוח, בקרה ומעקב על תקציבים.

יעוץ מס

השירות בתחום יעוץ המס ניתן במספר  מישורים:

 1. ביצוע בקרת איכות על דוחות המס השנתיים של הלקוחות וייצוג הלקוחות מול רשויות המס.
 2. תכנון מס.
 3. סקירות תקופתיות בשיתוף הלקוחות לצורך בקרה של יישום תכנון המס.
 4. ייצוג מול רשויות המס בישראל – דיוני שומות במס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי וניכויים.
 5. אישורים מיוחדים לבנקים, מוסדות.
 6. ייעוץ שוטף ללקוחות הפירמה, לרבות מתן חוות דעת.

הנהלת חשבונות ושכר

מחלקת הנהלת החשבונות במשרדנו מספקת:

שירותי הנהלת חשבונות חד צידית – המותאמת בעיקר לעצמאיים כלומר עוסק פטור ועוסק מורשה.

הנהלת חשבונות חד צידית כוללת בין היתר עיבוד החומר, הפקת תלושי שכר, שליחת דוחות דו חודשיים המספקים תמונת מצב עדכנית, דיווח ושידור לרשויות המס השונות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

 

שירותי הנהלת חשבונות כפולה – המתאימה בעיקר לחברות.

הנהלת חשבונות כפולה כוללת בין היתר עיבוד החומר בצורה קפדנית ומקצועית, הפקת תלושי שכר, שליחת דוחות דו חודשיים המספקים תמונת מצב עדכנית, התאמות חודשיות של כרטיסי המאזן ביניהם: בנקים, לקוחות, ספקים וכו', דיווח ושידור לרשויות המס השונות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, ליווי מקצועי בכל הקשור להשלמת הוצאות שנתיות.

ביקורות פנים

המשרד מציע שירותים שונים שמטרתם לקדם ולממש את מטרות הארגון, להעריך סיכונים ולהציע פתרונות למניעתם. להלן פירוט תחומי השירותים שמשרדנו מעניק:

 • ביקורת חקירתית – מטרתה לאשש או להפריך חשדות בנוגע לפעולות חריגות בחברה עבור סוגי התאגדות שונים. 
 • ביקורת פנים כללית- בדיקת תהליכים, הכנת נהלי עבודה ובדיקת העמידה בהם וכדומה.
 • עבודות כלכליות- ייעוץ עסקי מהפן הכלכלי/חשבונאי.
 • ניהול סיכונים– איתור וחשיפת סיכונים שונים והסדרת בקרות שמטרתן לצמצם את הסיכונים וניטורם.
 • ייעוץ עסקי- השירות כולל הכנת תכניות עסקיות, יצירת כלי עבודה לניתוח ולקבלת החלטות, התייעלות ועוד. 

חשבות שכר

המשרד מספק שירותי חשבות שכר .

שירות זה כולל עריכה והפקת תלושי שכר, דיווח לרשויות המס: מס הכנסה ניכויים וביטוח לאומי מעסיקים וכן דיווחים חצי שנתיים לביטוח לאומי ודיווח שנתי למס הכנסה ניכויים.

אנו עומדים לרשות המעסיק באופן שוטף בכל הסוגיות הקשורות בדיני עבודה, תנאים סוציאליים, העסקת נשים, העסקת עובדים זרים, חופשה, הבראה, חוזי העסקה, הפרשות לפנסיה ופיצויים. כמו כן קיימת במשרד תמיכה משפטית מקצועית שוטפת בכל ענייני דיני עבודה והסוגיות הנלוות.